Tuyển dụng

Chúng tôi luôn chào đón các ứng viên hội tụ đầy đủ ưu điểm của một nhân viên kinh doanh, thương mại, marketing và yêu thích kinh doanh nông sản, thực phẩm và nguyên liệu.
Các bạn có thể nộp CV về email: imexphp@gmail.com
Thân mến!